Κυριακή

Ανά πάσα στιγμή.

Ανά πάσα στιγμή, ο Θεός είναι εδώ.

Ανά πάσα στιγμή, ίσως το λάθος συμβεί.

Ανά πάσα στιγμή, είναι ο χρόνος σωστός,

μια καινούργια ζωή, να αρχίσει για μας,

μια ζωή μέσα στο φως, της αλήθειας οδός

και αγάπης παλμός.

Της Ζωής ο Θεός, των Πιστών Αρωγός.

Ανά πάσα στιγμή, ο Θεός είναι εδώ.

 

Ιωάννης ό Φίλος, Ιούλιος 2016

 

Ιωάννη Γ. Μιχαηλίδης

Έργον Επικοινωνία

www.MicharlidesPost.Com 2016

 

Ποιοι μας τιμούν και που...