Δευτέρα

Τον Θεό παρακαλώ, να έχω τη δύναμη και να μπορώ, πίστη να έχω και να αγαπώ.

Την κάθε στιγμή που ζούμε,

ποτέ μη λησμονούμε

πως είναι μία και μοναδική.

Ότι κι αν κάνω τώρα,

νομίζω ότι είναι πάντα η ώρα,

δοξολογίας στον Θεό.

 

Φίλος είμαι κι αδελφός,

ενός εκάστου, καθενός,

κι αυτού του φίλου και του εχθρού,

αυτού που δίνει κι όποιου παίρνει,

κι όποιου αγαπά κι όποιου μισεί,

του κάθε Άνθρωπου πάει να πει.

 

Δίνω ευκαιρίες στη ζωή

σε κάθε άνθρωπο που αποζητά,

την κατανόηση και υπομονή

σ' όλα τα λάθη του και τα δεινά,

που ηθελημένα ή ίσως άθελα, μου προκαλεί.

 

Έτσι λοιπόν, να που ήρθε η ώρα,

την ευκαιρία μου, να πάρω τώρα,

και Τον Θεό παρακαλώ,

να έχω τη δύναμη και να μπορώ,

πίστη να έχω και να αγαπώ.

 

Ιωάννης ό Φίλος 2016

 

Ιωάννης Γ. Μιχαηλίδης
Έργον Επικοινωνία
www.MichaelidesPost.Com 2016

 

Ποιοι μας τιμούν και που...