Σάββατο

Αγώνας είναι η Ζωή, και η Ζωή Αιώνια.

Σαν αστραπή το ένοιωσα

και θέλω να το μοιραστώ,

για όλους να προσευχηθώ,

δεν είναι δύσκολο, αρκεί,

να βάλεις έννοια την ευχή,

 

"Ελέησον μας Κύριε

και γίνε Οδηγός μας".

 

Και ότι βρούμε εμπρός μας

θα είναι για καλό μας.

Κάθε ένα βήμα στη Ζωή,

και κάθε δυσκολία

είναι αφορμή κι αιτία,

γι' αγώνα κι ευλογία.

 

Πίστη θέλει, κι Αγάπη,

Πίστη, ότι ο Θεός μας αγαπά,

κι ότι εμείς στον Άνθρωπο,

οφείλουμε Αγάπη.

 

Αγώνας είναι η Ζωή

και η Ζωή Αιώνια. Αμήν.

 

Ιωάννης ό Φίλος 2016

Έργον Επικοινωνία 2016

YannisPoetry.Blogspot.com 2014-2016

 

Ποιοι μας τιμούν και που...