Σάββατο

Δύναμη, Χαρά και Υγεία,

Φίλη - Φίλε Καλημέρα.

Η ζωή μας θα είναι κέρδος, όταν είναι κάθε σκέψη, στον Θεό και στην Αγάπη.

Κάθε μέρα, χαρισμένη κι αγάπη, ευχαριστία, γιατί ανοίξαμε τα μάτια κι αισθανόμαστε τα πάντα.

Δύναμη, Χαρά και Υγεία να έχετε σαν ευλογία, κι όσα ο Θεός μας στέλνει, να οδηγούν, στην σωτήρια.

Ιωάννης ό Φίλος

 

Ιωάννης Γ. Μιχαηλίδης

Έργον Επικοινωνία 2016

YannisPoetry.Blogspot.Com

 

Ποιοι μας τιμούν και που...