Σάββατο

Greatest Card Trick Ever

Αυτό το "τρικ" λαμβάνει χώρα στήν Times Square.
Μήπως κάποιος καταλαβαίνει πώς το κάνει ο "Μάγος"?

Μεταφορτώθηκε από το χρήστη την 15 Νοέ 2011

The amazing Dave Cremin performs an impossible card trick in Times Square.

A short by Eric Wagner & Sharon Ma.


Ποιοι μας τιμούν και που...