Τετάρτη

Μας περιμένουν 2.400.000€ με επένδυση ενός Ευρω.


Μας περιμένουν 2.400.000€ με επένδυση ενός Ευρω.
Θα πάω στο πλησιέστερο πρακτορείο ΟΠΑΠ για να καταθέσω το δελτίο μου.

Ποιοι μας τιμούν και που...