Τετάρτη

Μας περιμένουν 1.500.000€ με επένδυση ενός Ευρω.
Μας περιμένουν 1.500.000 με επένδυση ενός Ευρω.
Θα πάω στο πλησιέστερο πρακτορείο ΟΠΑΠ για να καταθέσω το δελτίο μου.

Ποιοι μας τιμούν και που...