Δευτέρα

Η ΟΕΝΓΕ συμμετέχει στη 48ωρη παν- ιατρική απεργία στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου

Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας
O.E.N.G.E. Federation of Hospital Doctors of Greece
Αθήνα, 29 Αυγούστου 2011

Η ΟΕΝΓΕ συμμετέχει στη 48ωρη παν- ιατρική απεργία στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου

Αγαπητές & αγαπητοί συνάδελφοι

Η Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου διεξήχθη στην Αθή-
να το Σάββατο 20 Αυγούστου και αποφάσισε ομόφωνα την κήρυξη 48ωρης
παν- ιατρικής απεργίας στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου 2011.
Τα μείζονα ζητήματα που τίθενται είναι η έναρξη λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ στις
αρχές Σεπτέμβρη και οι συγχωνεύσεις Νοσοκομείων με ταυτόχρονη λειτουρ-
γία Τομέων και κατάργηση της αυτόνομης ύπαρξης των Τμημάτων στα Νοσο-
κομεία.
Και τα δύο είναι ζητήματα μείζονος σημασίας για τους γιατρούς των Νοσοκο-
μείων και Κέντρων Υγείας της χώρας.
Τυχόν έναρξη λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ με τις αποικιακές συμβάσεις των
850 ευρώ, χωρίς εργασιακά δικαιώματα και μετακύλιση τεράστιου φόρ-
του εργασίας στους συμβεβλημένους γιατρούς απαξιώνει κατακόρυφα την
άσκηση της ιατρικής στη χώρα μας. Επιπλέον δημιουργεί συνθήκες, ώστε σε
σύντομο χρονικό διάστημα η κυβέρνηση να προβεί σε κατακόρυφη μείωση
των αποδοχών και στους γιατρούς του ΕΣΥ με το επιχείρημα της εξομοίωσης
απολαβών ανάμεσα στον Δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα.
Είναι αυτονόητο πως πρέπει να εκλείψει στην παρούσα συγκυρία η «πολυτέ-
λεια» διχαστικών λογικών. Νοσοκομειακοί γιατροί, αυτοαπασχολούμενοι και
γιατροί των ασφαλιστικών ταμείων πρέπει να αντιδράσουμε ενιαία, δυναμι-
κά και συντονισμένα, ώστε να αποτρέψουμε τον αφανισμό του κλάδου μας.
Η λειτουργία Τομέων και κατάργηση της αυτόνομης ύπαρξης των Τμημά-
των στα Νοσοκομεία παραμένει στην ατζέντα του υπουργείου Υγείας.
Σύντομα θα εισαχθεί ως θέμα στο ΚΕΣΥΠΕ, ώστε να περιβληθεί το μανδύα της
νομιμοφάνειας και στη συνέχεια θα επιχειρηθεί η καθολική εφαρμογή του.
Εφημερίες ανά τομέα θα σημάνουν αυτομάτως κατάργηση κάθε έννοιας
ειδικότητας και επιστροφή των Νοσοκομείων σε συνθήκες υπανάπτυκτων
χωρών της Αφρικής.
Το τρίτο ζήτημα που θα επιχειρηθεί ν΄ ανοίξει στις αρχές Φθινοπώρου είναι η
επιβολή εξετάσεων ειδικότητας. Παρά τις φτηνές ρητορίες του κ. Λοβέρδου
οι εξετάσεις δεν θα μικρύνουν καθόλου την πολύχρονη λίστα αναμονής. Α-
πλά θα πετάξουν εκτός ειδικότητας το μεγαλύτερο μέρος των νέων γιατρών,
πράγμα που στις συνθήκες ανταγωνισμού θα σημάνει αυτομάτως την επαγ-
γελματική και επιστημονική τους περιθωριοποίηση.
Η ΟΕΝΓΕ έχει διαμορφώσει σαφή θέση για το ζήτημα της ιατρικής εκπαίδευ-
σης και στη θέση αυτή θα επιμείνει δυναμικά από κοινού με τους ειδικευό-
μενους και τους φοιτητές ιατρικής.

Αγαπητές & αγαπητοί συνάδελφοι

Με βάση όλα τα παραπάνω είναι άκρως επιβεβλημένη η μαζική συμμετοχή
των γιατρών ΕΣΥ στη 48ωρη απεργία της Πέμπτης 8 και Παρασκευής 9 Σε-
πτεμβρίου καθώς και η συμμετοχή στις διαδηλώσεις της ΔΕΘ, οι οποίες φέ-
τος λαμβάνουν έναν ιδιαίτερο αντιμνημονικό χαρακτήρα.

Συναδελφικά

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΕΝΓΕ

Ποιοι μας τιμούν και που...