Τρίτη

"Βάζω" εργασία, για μία Ελλάδα Δυνατή, μία χώρα με Αξία.

Φίλη και Φίλε, που θα πας

και τι καλό γυρεύεις;

Είσαι ορκισμένος σταθερά,

σε μια ζωή στο τέλμα;

 

Πότε θα αλλάξεις τακτική,

πότε θα αποφασίσεις,

να αναζητήσεις το σωστό,

να μάθεις την αλήθεια;

 

Διάβασες βιβλία αρκετά,

διαβάζεις εφημερίδες;

Μήπως ακούς τον γείτονα

που κάνει τον καμπόσο;

χωρίς να ξέρει τίποτα,

κι απλώς μόνο μιλάει;

 

Αλλάζω φίλοι μου σκοπό,

κανέναν δεν ακούω,

λογοδοσία δεν ζητώ

και "Βάζω" εργασία,

για μία Ελλάδα Δυνατή,

μία χώρα με Αξία.

 

Εάν ο καθένας χωριστά,

το πρώτο βήμα κάνει,

να γίνει το καλύτερο

στο σπίτι το δικό του,

τότε όλα, κι αυτόματα,

θα έλθουν στα "κιλά" τους.

 

Τέρμα δεν έχουν όλα αυτά,

άνω τελεία βάζω,

κι εσείς να κάνετε σωστά,

ότι πρέπει να γίνει.

Αφήνουμε τις έχθρες μας,

στην άκρη για την Πατρίδα.

 

Ας εργαστούμε όλοι μαζί,

για το κοινό  μας μέλλον.

 

Ιωάννης ό Φίλος 2016

Ιωάννης Γ. Μιχαηλίδης
Έργον Επικοινωνία
www.MichaelidesPost.Com 2016

 

Ποιοι μας τιμούν και που...