Τετάρτη

Δόξα σοι, Κύριε δόξα σοι, δόξα σοι εν υψίστοις.

Κύριε απόψε θέλησα, να σε ευχαριστήσω.

Κύριε θα ήθελα να βρω, μυριάδες τόσες λέξεις,

όλες να λένε δόξα σοι, Κύριε δόξα σοι,

δόξα σοι εν υψίστοις.

 

Δική Σου Κύριε η απόφαση, να έλθω στον κόσμο τούτον.

Δικές Σου Κύριε οι στιγμές, της βάπτισης την ώρα.

Η ευλογία παρά Σου, του προαιώνιου Θεού μου.

Πολλά χαρίσματα κι ευχές κι αθάνατη πορεία.

 

Από όσα μου μάθαιναν, κρατάω τα ευλογημένα,

αυτά που καλοδέχθηκα, χάρις στον φωτισμό Σου.

Φορώ και φέρνω τον Σταυρό, για πάντα στο λαιμό μου,

σημάδι της αγάπης μου και της ομολογίας.

Πως ο Σταυρός Σου με έσωσε και είναι οδηγός μου.

Πως ο Σταυρός Σου, ασπίδα μου, τιμή και φυλακτό μου.

 

Εσύ το φως κι εγώ σπονδή, Χριστέ μου δώσε μου αφορμή,

Για σένα να μιλήσω.

Όποιος για σένα θα μιλάει, ευχαριστεί Σε Κύριε,

και φίλος Σου είναι φανερός, ενώπιον του Πατρός Σου.

 

Την Ανάσταση Σου προσδοκώ,

και αιώνια Ζωή, του μέλλοντος Αιώνος.

Ιωάννης είμαι ο δούλος Σου,

και θέλω να γίνω φίλος.

 

Ιωάννης ό Φίλος. Ιούλιος 2016

 

Ιωάννης Γ. Μιχαηλίδης
Έργον Επικοινωνία
www.MichaelidesPost.Com 2016

 

Ποιοι μας τιμούν και που...