Παρασκευή

Ελάτε λοιπόν. Πίσω στις ρίζες μας.

Να ανακαλύψουμε τις ρίζες μας.

Γιατί πετάξαμε τη ζωή μας;

Τον τρόπο ανάπτυξης του ανθρωπίνου πνεύματος;

Καταντήσαμε βάρβαροι, στη θέση των βαρβάρων.

Σε όλον τον κόσμο, κυρίως νέοι άνθρωποι, μαθαίνουν Ελληνικά. Στην Ελλάδα;

Ελάτε λοιπόν. Πίσω στις ρίζες μας.

Ποιοι μας τιμούν και που...