Τρίτη

Τι ψηφίζω;


Όλοι γνωρίζουν τι πρέπει να γίνει.

Μερικοί δεσμεύονται, δεν μπορούν.

Κάποιοι δεν θέλουν.

Άλλοι θέλουν αλλά δεν μπορούν.

Ορισμένοι δεν τολμούν.

Λίγοι γνωρίζουν, θέλουν, τολμούν και μπορούν.

Αποφασίζω και πάω στην κάλπη.

Δικαιοσύνη.

Ποιοι μας τιμούν και που...