Παρασκευή

Προσοχή μας κλέβουν τον χρόνο.


Προσοχή
μας κλέβουν τον χρόνο.

Παλιοί και Νέοι πολίτικοι,
αντί να μιλούν για ότι θα κάνει το κόμμα τους,
μας κλέβουν τον Χρόνο
μιλώντας για το αντίπαλο κόμμα.

Ποιοι μας τιμούν και που...