Τρίτη

Μας δουλεύουνε; Σίγουρα ΝΑΙ.Όλοι γνωρίζουν
ότι πληρώνουμε αυτά που κάνουν οι πολιτικοί
και όχι αυτά που λένε.

Αν πράττουν σαν Έλληνες,
θα τους ανεχτούμε σαν πολιτικούς.


Ποιοι μας τιμούν και που...