Τετάρτη

όπλο μας η ψήφος.Θέλουν να μας Φοβίζουν!

Θέλουν να μας Φοβίζουν!

Θέλουν να μας Φοβίζουν!

Θέλουν να μας Φοβίζουν!


Να τους γυρίσουμε την πλάτη,

όπλο μας η ψήφος.

Ποιοι μας τιμούν και που...