Τρίτη

Τα «πήρα» πάλι και άναψα, ακούγοντας ειδήσεις.

Τα «πήρα» πάλι και άναψα, ακούγοντας ειδήσεις.
Φούσκωσα και αγανάκτησα σαν ένοιωσα και πάλι,
πως δεν υπάρχει λυτρωμός διότι περισσεύει
το θράσος των ανίκανων, που κυβερνούν την χώρα.
Ναι, φίλοι.
Θέλουν να αρέσουν στους εχθρούς,
που μείωση δεν θέλουν.
Μειώσεις να επιβάλουν που και αυτοί δεν θέλουν.
Ένα είναι το σίγουρο,
το λένε για τη νύφη,
όπου δεν θέλουν ζύμωμα,
συνέχεια κοσκινίζουν!

Ποιοι μας τιμούν και που...