Κυριακή

Ενα ενιαίο ψηφοδέλτιο, όπου θα μπουν, αναλογικά από όλα τα κόμματα υποψήφιοι που ΔΕΝ πολιτεύτηκαν μέχρι τώρα

Γιώργος Χατζόπουλος ‎!!!Ενα ενιαίο ψηφοδέλτιο, όπου θα μπουν, αναλογικά από όλα τα κόμματα υποψήφιοι που ΔΕΝ πολιτεύτηκαν μέχρι τώρα, θαρρώ θα δώσει την ευκαιρεία να απλώσουμε το χέρι μας, νόμιμα, στο διπλανό μπαξέ και να πάρουμε το λουλούδι που μας άρεσε, αλλά υπήρχε ...περίφραξη!!! (Ποιός δε σκέφτηκε, τί καλά τα λέει ο τάδε, αλλά πώς να τον ψηφίσω, αφού πρέπει να ρίξω έ ν α ψηφοδέλτιο!).

Ποιοι μας τιμούν και που...