Σάββατο

Ήρθε η Ώρα

Είναι η ώρα να σκεφτούμε

το μέλλον της Ελλάδος,

της οικογένειας, πολύ δε

περισσότερο των παιδιών.

Ας αναζητήσουμε

τους ικανούς,

από τους συνεπείς.

 

Ιωάννης Γ. Μιχαηλίδης
Έργον Επικοινωνία
www.MichaelidesPost.Com 2016

 

Ποιοι μας τιμούν και που...