Τρίτη

Ο καθένας στην δουλειά του

Ο καθένας στην δουλειά του


Ο καθένας στην δουλειά του ....
και ο κλέπτης την κλεψιά του.
Όλοι εμείς στην εργασία
και οι πολιτικοί αργία.
Όλη μέρα κοσκινίζουν
να ζυμώσουν* δεν μπορούνε.
Πως λοιπόν να κυβερνήσουν;

Ζυμώνω = βρίσκω λύση

Ποιοι μας τιμούν και που...