Πέμπτη

Η επένδυση στην έρευνα αποτελεί το δρόμο προς την ανάκαμψη

Προωθημένο μήνυμα
Από: Yiangos Zenonos
Ημερομηνία: 30 Νοεμβρίου 2011 9:17 π.μ.
Θέμα: Άρθρο - Η επένδυση στην έρευνα αποτελεί το δρόμο προς την ανάκαμψη
Προς:Η επένδυση στην έρευνα και στην καινοτομία αποτελεί ένα από τα πιο ουσιαστικά εργαλεία για την ανάκαμψη της οικονομίας. Ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής κρίσης, οι επενδύσεις στην έρευνα και στην ανάπτυξη όχι μόνο δεν πρέπει να μειώνονται, αλλά αντίθετα επιβάλλεται να αυξάνονται. Τις θέσεις αυτές συμμερίζεται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία κατέληξε σε αυτά τα συμπεράσματα στο συνέδριο που διοργανώθηκε στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Ένωση Καινοτομίας και η Βιομηχανική Πολιτική» τον Νοέμβριο του 2010. Μάλιστα κάλεσε τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να επενδύουν στην εκπαίδευση, στην έρευνα, στην ανάπτυξη και στην καινοτομία...

ΠΟΛΙΤΗΣ, Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2011, σελ.87 Περισσότερα εδώ

WordPress


--

Ποιοι μας τιμούν και που...